تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی

در پنل اس ام اس پیامک افزار تعرفه ها شفاف است

به تعرفه های اعلام شده 9% مالیات و 10ريال تبصره مصوبه مجلس، اضافه خواهد شد.

اپراتورها

پلن حرفه ای

پلن پیشرفته

پلن بهینه

پلن آغازین

اپراتور 100017.719.421.028.9
اپراتور خطوط 50002 و 5000515.816.817.727.6
اپراتور 02121.022.824.729.6
اپراتور 300019.220.922.729.1
اپراتور خطوط 50001 و 5000921.623.625.631.1